LÅNGSIKTIG OCH EFFEKTIV MARKNADSFÖRING

Visuell marknadskommunikation kan göras med hjälp av profilprodukter. Vad som är gemensamt för dessa produkter är den relativt låga kostnaden i proportion mot dess livslängd och genomslagskraft som budskapsbärare. Marknadsföringsprodukter används inte bara vid lansering eller kampanjer, utan används också som relationsbyggande medel.

I en kund/leverantörsrelation används marknadsföringsprodukter flitigt, ibland utan att vi märker det själv. Det kan handla om allt ifrån en enkel penna till en mer påkostad present. Den gemensamma nämnaren för detta är dock att samtliga produkter bär ett budskap.

Söker ni en bra partner som har mycket nya ideér om hur ert företag bör marknadsföra er? Ta då kontakt med oss på Grafixa så bokar vi in ett möte för att gå igen era behov av profilprodukter.

 

Klicka på katalogen

Kontakta oss